Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan een (schrik) training van

Vof Het Paniekvrije Paard.

gallery/wpimages-wp520e6613_06

- Deelname aan de (schrik) training van vof Het Paniekvrije Paard geschiedt geheel op eigen risico.

- Vof Het Paniekvrije Paard is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door deelnemer/deelneemster dan wel de deelnemer(s), behoudens het hierna bepaalde.

- Vof Het Paniekvrije Paard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan persoonlijke materialen, voortkomend uit handelingen vanuit de deelnemer/deelneemster.

- Vof Het Paniekvrije Paard is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van deelnemer/deelneemster.

- De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de (schrik) trainingen

- Vof Het Paniekvrije Paard stelt het dragen van een goedgekeurde (EN 1384 (Helmen voor de Ruitersport) en EN 14572 (Helmen met een hoog beschermingsniveau voor de Ruitersport) verplicht tijdens de (schrik)training.

- Het gebruik van zweep en sporen is alleen toegestaan in overleg met de trainers.

- Het gebruik van hulpteugels is alleen toegestaan in overleg met de trainers.

- Ieder paard moet WA verzekerd zijn.

- De paarden moeten vrij zijn van besmettelijke ziekten en van een stal komen waar ook geen besmettelijke ziekten voorkomen.

- Alle aan de (schrik) training deelnemende paarden moeten volgens een jaarlijks vaccinatie schema tegen influenza gevaccineerd zijn en

ten tijde van de (schrik) training voldoende immuniteit voor de ziekte hebben, hetgeen doormiddel van een geldig inentingsbewijs op de plaats van aanmelding getoond dient te worden.

- De eigenaar/beheerder van de locatie waar de training wordt gehouden en/of de organiserende partij kan aanvullende entingen verplicht

stellen (bijv. Rhinopneumonitis). Dit dient in de voor aankondiging vermeld te staan. Bij het niet kunnen tonen van een geldig inentingsbewijs kan deelname aan de (schrik) training worden uitgesloten.

- Deelnemers dienen ten allen tijden tijdig aanwezig te zijn. Bij te late aanwezigheid bestaat het risico dat je niet meer mee kunt doen aan de (schrik) training.

- Mochten er ruiters mee willen doen met hun paard aan de hand dan is dit mogelijk. Echter niet meer dan 2 combinaties per groep. Wij

adviseren het paard wel te zadelen zodat het tijdens de training altijd mogelijk is op te stappen. Het paard dient in ieder geval een hoofdstel te dragen en begeleid te worden met een halstertouw/leadrope.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgesloten van deelname zijn

- Drachtige merries, veulens en/of paarden/pony’s jonger dan 3 jaar.

- Het is niet toegestaan om met hetzelfde/dezelfde paard/pony schriktraining Fase 1 en schriktraining fase 2 op één dag te volgen.

- Je kunt als combinatie alleen schriktraining fase 2 volgen indien je als combinatie schriktraining fase1 hebt gevolgd bij Het Paniekvrije Paard.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—–––—–––––––––––––––––––––––

De betalingsvoorwaarden

Het Paniekvrije Paard werkt met vooruitbetalingen.

na datum opdrachtbevestiging voor het vastleggen van de definitieve reservering.

Over te maken op bankrekening NL34 RABO 0184 848 075 t.n.v. Het Paniekvrije Paard.


- 15 %

7 dagen

- 85 %
14 dagen

voor aanvang van de schriktraining.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—––––––––––––––––––––––––––––

De kleine lettertjes

- Bij annulering langer dan 14 dagen van te voren wordt de 15% aanbetaling retour gestort.

- Bij annulering binnen 14 tot 8 dagen voor het evenement wordt de aanbetaling van 15% niet retour gestort maar de aanbetaling van 85% wel retour gestort.

Over te maken op bankrekening NL34 RABO 0184 848 075 t.n.v. Het Paniekvrije Paard.

- Bij annulering binnen 7 dagen voor het evenement wordt er niets retour gestort. Behalve als het hele evenement niet door kan gaan

,i.v.m. een vervoersverbod voor paarden, vanwege een epidemie. Dan krijgt u uiteraard al het geld retour gestort. Ook als dit bekend wordt gemaakt op de dag van de training.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Het Paniekvrije Paard vof 2020