PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Het Paniekvrije Paard vof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Het Paniekvrije Paard vof, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

online formulier op de website aan Het Paniekvrije Paard vof verstrekt. Het Paniekvrije Paard

vof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- De adresgegevens van het bedrijf waar de (schrik) training georganiseerd gaat worden

- IP adres

WAAROM HET PANIEKVRIJE PAARD VOF UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Het Paniekvrije Paard vof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Het Paniekvrije Paard vof uw persoonsgegevens gebruiken vanwege het uitvoeren

van een met u overeengekomen opdracht, in de meeste gevallen een dienstverlening of het leveren

van een product.

HOE LANG HET PANIEKVRIJE PAARD VOF UW GEGEVENS BEWAART

Het Paniekvrije Paard vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Het Paniekvrije Paard vof verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor

de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Het Paniekvrije Paard vof worden algemene bezoek gegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser

mee stuurt.

NIEUWSBRIEVEN

Enkele keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief naar bestaande klanten. Of naar (nieuwe)

klanten welke zich op de website hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief.

SOCIAL MEDIA

Tijdens de (schrik) training zullen wij foto’s en/of video’s maken welke wij gebruiken voor sociaal

media en/of andere reclame doeleinden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schriktraining.nl. Het Paniekvrije Paard

vof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Het Paniekvrije Paard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Paniekvrije Paard vof maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens af te grendelen, zodat uw

persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Paniekvrije Paard vof

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Het Paniekvrije paard vof op via

info@schriktraining.nl. Het internetadres www.schriktraining.nl is een website Het Paniekvrije

Paard vof.

Het Paniekvrije Paard vof is als volgt te bereiken:

Postadres:

Het Paniekvrije Paard

Wilhelminastraat 29

3621 VE Breukelen

Vestigingsadres:

Het Paniekvrije Paard

Wilhelminastraat 29

3621 VE Breukelen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

60996927

Telefoon:

06 – 48 26 14 55

E-mailadres:

info@schriktraining.nl

Het Paniekvrije Paard vof           Wilhelminastraat 29            3621 VE Breukelen

© Het Paniekvrije Paard vof 2018